Vũ Phương

Depressed

Posted in You & Me by Vũ Phương on Tháng Hai 3, 2010

Thất vọng và chán nản

Nhỏ nhen và ích kỷ

Chỉ muốn một lúc được vứt bỏ mọi thứ để /quit khỏi cái cuộc sống chó chết này!

Advertisements