Vũ Phương

Khiếp

Posted in Life & Stream by Vũ Phương on Tháng Một 24, 2009

4402_17676747
Dân Mỹ đổ ra đường xem lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 44 của nước Mỹ (Ảnh: boston.com)

Advertisements
Tagged with: