Vũ Phương

Bến đỗ nào cho người dùng thời hậu Yahoo! 360

Posted in Blogging Platform, Internet, Social Network by Vũ Phương on Tháng Sáu 1, 2009

Chắng cần nói thêm gì nhiều về sự kết thúc của Yahoo! 360, đơn giản vì đó là tất yếu. Một sự kết thúc (có phần muộn màng) sẽ mở ra những khởi đầu mới, cơ hội mới cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn người dùng. Bài viết sau đây sẽ gợi ý cho bạn những mạng xã hội, nền tảng blog mới để chuyển sang sau Yahoo! 360 bị “khai tử”.

Để có sự lựa chọn phù hợp, mình sẽ chia blogger thành 3 nhóm và đề ra các hệ thống tương ứng với nó.
(more…)

Advertisements